Uit het leven van een boomtaxateur

Bernard Flier vertelt!


De loopbaan

In Velp heb ik Bos- en Natuurbeheer gedaan, later nog aangevuld met de certificaten European Treeworker en European Tree Technician. In 2003 ben ik samen met broer Alexander gestart bij Flier Boomspecialisten in Harskamp, bij broer Kees. Met zijn drieën hebben we het bedrijf steeds verder uitgebreid.  In 2008 is Tree-0-logic uit deze samenwerking ontstaan als onafhankelijk boomtechnisch adviesbureau, aan dit bureau geef ik leiding. In hetzelfde jaar ben ik boomtaxateur geworden. De reden daarvoor was dat het boomtaxateurschap een waardevolle toevoeging aan het dienstenpakket was dat we aanboden. Daarnaast vertegenwoordigt het lidmaatschap van de NVTB voor mij ook het onderhouden van vakcontacten, een stuk kennisdeling, meedelen in uitwisseling, ontwikkeling en uitbreiding van specifieke vakkundigheid.

De werkzaamheden

Binnen de groenbranche en ons bedrijf wordt groene data steeds belangrijker, daar hebben we ook allerlei tools voor ontwikkeld. Als boomtaxateur is het bepalen van boomwaarde, vaak in relatie met projectontwikkeling, de meest voorkomende werkzaamheid en het taxeren van schade op het moment dat er schade is ontstaan aan een boom. De laatste jaren zien we een significante toename in aanvragen voor de vervangingswaarde.

Het leuke aan het boomtaxateurschap is dat elke casus weer anders is, van kleinschalig tot heel groot, de ene keer is de schade ondergronds, dan weer bovengronds. Er is een enorme variatie in wat zich voordoet. Wat het ook zo leuk maakt, is dat het binnen de tak van het boomadvies ook echt een eigen ding is met een totaal eigen benaderingswijze.

De werkomstandigheden

Binnen het bedrijf zijn er een aantal collega’s die de materie eveneens beheersen. Bij specifieke casussen overleggen we altijd wel even onderling en worden de rapporten gereviewd. De klanten zijn meestal projectontwikkelaars en overheden. Incidenteel worden we benaderd door een verzekeraar of voor ondersteuning in de juridische hoek.

Belangrijk zijn voor mij de begrippen redelijkheid en billijkheid, dat de onafhankelijkheid van je taxaties geborgd zijn en je je als taxateur niet laat leiden door emoties die rondom de boom/bomen ook meespelen. Een tweede belangrijke eigenschap binnen in dit werk vind ik dat je bomen kunt “lezen”, wat zijn de huidige (groeiplaats)omstandigheden en hoe ziet het toekomstperspectief eruit? en dat vervolgens vertalen naar een correcte berekening.

Buitengewoon

Ik loop inmiddels al even mee in het bomenvak en heb uiteraard allerlei casussen meegemaakt die niet perse fijn voor de bomen waren, maar wel uitermate interessant. Een taxatie die ik heel bijzonder vond is een waardering van bomen in het kader van een projectontwikkeling. Hierbij is de gehele getaxeerde economische waarde (ca. € 430.000,-) van de bomen gebruikt voor de vergroening van het te ontwikkelen gebied. Dit gaf voldoening, omdat het geld niet in de grote pot verdween, maar echt gebruikt werd ter compensatie en vergroening. Wat mij betreft een voorbeeld hoe we invulling kunnen geven aan ons rentmeesterschap.

Download Nieuwsbrief
Boomtaxateur.nl

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

©2023 NVTB | Contact | Rekenmodel
Privacy | Website: Vuijst Visuals