Wortelbeschadiging

Een monumentale iep loopt een ernstige wortelbeschadiging op door graafwerkzaamheden van een kabelbedrijf. De boom wordt daardoor instabiel. Uit veiligheidsoverwegingen besluit de gemeente de boom te kappen. Het kappen leidt tot een flinke schadepost. De gemeente schakelt een geregistreerd boomtaxateur in. Die berekent de schade aan de iep op € 7.714,26 en stelt een deskundig taxatierapport op.

Beschadigen bij renovatie

Drie platanen, een esdoorn en twee beuken van meer dan 100 jaar oud dreigen in de verdrukking te komen bij de renovatie van een oud pand. Een geregistreerd taxateur van de NVTB stelt nog vóór de renovatie een monetaire waardebepaling van de bomen op. Hij komt uit op € 68.067,03. Deze waardebepaling wordt als nota van inlichtingen bij het bestek gevoegd. Resultaat? Uit angst voor een schadeclaim wordt de renovatie perfect uitgevoerd. Zonder ook maar één takje van de bomen te beschadigen.

Boomtaxateur.nl

Taxeren | Marktwaarde | Vervangingswaarde | Rekenmethode | BTW

Taxeren

Wat doen boomtaxateurs en wat kunnen ze voor u betekenen?

Taxaties

Voor het bepalen van de monetaire waarde van bomen bestaan in Nederland in beginsel drie taxatiemethoden:
1. De Marktwaarde c.q. handelswaarde
2. De Vervangingswaarde
3. De rekenmethode volgens ‘Richtlijnen NVTB’
Bij een waardebepaling wordt een keuze gemaakt uit deze methoden, in bovenstaande volgorde.

Btw

Met of zonder btw berekenen?

(Rijks)overheid - uw bomen zijn geld waard

Groen is duur. Dat weet u als boomeigenaar en/of boombeheerder als geen ander. Bij schade aan bomen kunt u de schade in veel gevallen verhalen op de veroorzaker. Uw NVTB-taxateur helpt u daarbij. De schade wordt getaxeerd en in een taxatierapport vastgelegd. Daarmee kunt u een reële schadeclaim indienen bij de aanrichter van de schade. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer overheidsinstanties de schade aan hun bomen verhalen. De taxateur van de NVTB kan ook helpen om schade te voorkomen. Vóór de uitvoering van bepaalde werkzaamheden legt hij de waarde van bomen vast in een deskundig rapport.

Particulieren - mensen houden van bomen

Bomen maken de leefomgeving aantrekkelijk. Onze maatschappij hecht veel waarde aan bomen. Totdat ze in de weg staan... Want dan worden het ineens lastposten. Als uw boom gekapt of beschadigd is zonder uw toestemming, hoeft u dat niet zomaar te accepteren. Ook úw boom is geld waard. U schakelt een NVTB-taxateur in voor een deskundige schadetaxatie van uw boom. Zodat u de dader financieel aansprakelijk kunt stellen.

Overige organisaties - deskundig advies

Ook rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen en expertisebureaus vragen ons steeds vaker om advies. Datzelfde geldt voor groenbedrijven, woningbouwcoöperaties, cultuurtechnische bedrijven en groenadviesbureaus.