Boomtaxateur.nl/Taxeren

Taxeren | Marktwaarde | Vervangingswaarde | Rekenmethode | BTW

De marktwaarde c.q. handelswaarde

Bij bomen met een primair economische gebruiksfunctie is de financiële markt- of handelswaarde meestal bekend of kan deze direct of indirect worden afgeleid van vergelijkbare bomen (bijvoorbeeld gebruikt voor houtproductie en in fruitopstanden). Deze waarde kan hier dan ook vrijwel altijd worden gehanteerd. De waardevermindering die eventueel ontstaat bij schades wordt bepaald aan de hand van de opgetreden economische schade (oftewel de inkomstenderving).