Boomtaxateur.nl/Taxeren

Taxeren | Marktwaarde | Vervangingswaarde | Rekenmethode | BTW

De rekenmethode volgens ‘richtlijnen NVTB’

De rekenmethode NVTB is in beginsel bedoeld voor het berekenen van de waarde van bomen in een tuin, op een erf, in een park, in de straat of in een laan. De hoogte van de boomwaarde wordt berekend uit de kosten om de betrokken boom op dezelfde locatie te vervangen (dus de kosten van de heroprichting).
Bij grote en/of oudere bomen bestaat de waarde uit de kosten van het (her)planten van een boom, plus de kosten van beheer en onderhoud totdat de boom op gelijkwaardige wijze de functie vervult van de oude boom. Na het moment van functievervulling volgt een afschrijving; in deze gevallen is de NVTB-methode onontbeerlijk, niet alleen als rekenmodel, maar ook om inzicht te verkrijgen in essentiële keuzes bij de opbouw van de rekensom.
In geval van schade aan een boom wordt de rekenmethode NVTB toegepast om de boomwaarde vast te stellen en vervolgens de schade aan de boom te berekenen. Klik hier om de rekenmodule te openen.