Boomtaxateur.nl/Taxeren

Taxeren | Marktwaarde | Vervangingswaarde | Rekenmethode | BTW

De vervangingswaarde

Bij bomen met een lokale functie, die is gekoppeld aan de standplaats, en waarbij er geen sprake is van een primair economische gebruiksfunctie, geldt de vervangingswaarde als uitgangspunt. De hoogte daarvan wordt afgeleid van de kosten om de boom op dezelfde locatie door een vergelijkbaar exemplaar te vervangen. Die vervanging moet wel technisch reëel uitvoerbaar zijn en ook moet er een noodzaak zijn om die boom te vervangen.
Zodra de waarde en/of schade niet berekend kunnen worden aan de hand van de markt- of vervangingswaarde, wordt de waarde dan wel de schade bepaald met behulp van een zgn. abstractiemodel. Voorheen was dit de ‘methode Raad’; sinds 1 april 2005 wordt hiervoor gebruikgemaakt van de ‘rekenmethode NVTB’.