Boomtaxateur.nl/vereniging/doelen

Vereniging | Doelen | Kwaliteitskeurmerk | Lid worden | Contributie | Literatuurlijst | Vaktest | Geschillen | Privacy

Onze doelen

Waar wij voor staan

De belangrijkste doelen van de NVTB zijn:

  • Belangenbehartiging van boomtaxateurs in Nederland.
  • Stimuleren van vakontwikkeling.
  • Bevorderen van eenheid in de taxatiemethodiek.
  • Bekendheid geven aan de waarde van bomen.
  • Het uitgeven van de Richtlijnen.

Informatie over onze vereniging

1. ONZE DOELEN

2. KWALITEITSKEURMERK

3. LID WORDEN

4. CONTRIBUTIE

5. LITERATUURLIJST

6. VAKTEST

7. GESCHILLENCOMMISSIE

8. PRIVACYVERKLARING