Boomtaxateur.nl/vereniging/kwaliteitskeurmerk

Vereniging | Doelen | Kwaliteitskeurmerk | Lid worden | Contributie | Literatuurlijst | Vaktest | Geschillen | Privacy

Kwaliteitskeurmerk

Deskundig advies

Het lidmaatschap van de NVTB is een kwaliteitskeurmerk. Het garandeert een deskundig advies voor problemen rond bomen. De leden zijn verplicht hun vakkennis actueel te houden en regelmatig het veld in te gaan om taxaties uit te voeren. Verder moeten ze een minimumaantal bijeenkomsten en workshops bijwonen. Eens per twee jaar leggen ze een proeve van bekwaamheid af, de kwaliteitstoets.

Informatie over onze vereniging

1. ONZE DOELEN

2. KWALITEITSKEURMERK

3. LID WORDEN

4. CONTRIBUTIE

5. LITERATUURLIJST

6. VAKTEST

7. GESCHILLENCOMMISSIE

8. PRIVACYVERKLARING