Boomtaxateur.nl/vereniging/lid worden/literatuurlijst

Vereniging | Doelen | Kwaliteitskeurmerk | Lid worden | Contributie | Literatuurlijst | Vaktest | Geschillen | Privacy

Literatuurlijst (verplichte leerstof)

'Richtlijnen' van de NVTB, versie 2013

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, Houten
Download Richtlijnen NVTB, versie 2013

Stadsbomen Vademecum deel 1:
Beleid en planvorming

Atsma, J. 1996, Arnhem, IPC Groene Ruimte, 2e druk

Stadsbomen Vademecum deel 2A:
Groeiplaatsaspecten

Prooijen, G.J. van, 2006, Arnhem, IPC Groene Ruimte, 1e druk

Stadsbomen Vademecum 2B:
Groei en aanplant

Prooijen, G.J. van, 2011, Arnhem, IPC Groene Ruimte, 1e druk

Stadsbomen Vademecum deel 3A:
Boomcontrole en onderzoek

Prooijen, G.J. van, 2008, Arnhem, IPC Groene Ruimte, 2e druk

Stadsbomen Vademecum deel 3B:
Boomverzorging en groeiplaatsverbetering

Prooijen, G.J. van, 2012, Arnhem, IPC Groene Ruimte, 2e druk

Stadsbomen Vademecum deel 3C:
Ziekten en aantastingen

Prooijen, G.J. van, 2007, Arnhem, IPC Groene Ruimte, 1e druk

Stadsbomen Vademecum deel 4:
Boomsoorten en gebruikswaarde

Janssen, J.J.C., 2006, Arnhem, IPC Groene Ruimte, 1e druk

'Bomen en wet', door mr. B.M. Visser, 2009

Utrecht, Bomenstichting, 6e geheel herziene druk

Aanbevolen literatuur

Integrierte Baumanalyse IBA

Reinartz, H. & Schlag, M., 2001

Handbuch der Baum statik + Baum kontrolle

Wessolly, L. & Erb, M., 1998, Braunschweig, Rot-Gelb-Grun

Handboek Boomveiligheid

Matteck, C. en Breloer, H., 1994

Kronenarchitectur als Zeichen der Baumvitalitat bei Laubbaumen

Roloff, A., 1989, Das Gartenamt

Tree defects: A photo guide

Shigo, A.L., 1983, Service General Technical Report

Tree pruning: A worldwide photo guide

Shigo, A.L., 1989, Durham, New Hampshire

Bomen Effect Analyse: Modelbeoordeling voor bouw en aanleg

Koot, E., Visser, B, 2003, Utrecht, Bomenstichting, 1e druk

CD-Tree Doctor

Fungal Strategies of Wood Decay in Trees/Holzzersetzende Pilze in Bäumen, Strategien der Holzzersetzung

Schwarze, F.W.M.R., cs, 2004, Springer, Berlin

Tree Roots in the Built Environment, Research for Amenity Trees No 8

Roberts, J. Jackson, N. Smith, M., 2006, TSO, Norwich

DOWNLOAD literatuurlijst

Ga terug

Vaktest

Vaktest geregistreerd boomtaxateur

Informatie over onze vereniging

1. ONZE DOELEN

2. KWALITEITSKEURMERK

3. LID WORDEN

4. CONTRIBUTIE

5. LITERATUURLIJST

6. VAKTEST

7. GESCHILLENCOMMISSIE

8. PRIVACYVERKLARING