Boomtaxateur.nl/toelichting Grafiek

Toelichting op de grafiek/voorbeeldberekening

Aanplant

In dit rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van de aanplant van een zomereik met de plantmaat 14-16 (cm’s stamomtrek op 1 meter hoogte). Naast de kosten voor het plantgoed en het planten van de nieuwe boom worden ook de nazorg en aanslaggarantie berekend. De nazorgperiode duurt 3 jaar. Aan het eind van de nazorgperiode bedraagt de waarde van de boom in dit voorbeeld € 1.356,- . Let op: de normbedragen 2013 van de NVTB worden gehanteerd. In de praktijk kan hiervan afgeweken worden.

Begeleiding

Het gewenste eindbeeld wordt bereikt in 40 jaar (3 jaar aanslag plus 37 jaar begeleiding). Alle kosten voor het beheer, inclusief rentetoeslag en de rente over de plantkosten, worden meegenomen in de bepaling van de boomwaarde op het moment dat de functievervulling is bereikt. Aan het begin van de periode van functievervulling is de boomwaarde € 7.012,-.

Functionele leven

Gedurende het functionele leven van de boom wordt op de boomwaarde afgeschreven volgens het annuïteitenmodel. De leeftijd van de boom is ongeveer 80 jaar. De boom heeft nu dus 40 jaar gefunctioneerd zoals de beheerder/eigenaar voor ogen had bij de aanplant. De verwachting is dat de boom nog 40 jaar meegaat. De afschrijving gedurende deze 40 jaar bedraagt € 1.209,-. De actuele boomwaarde is de boomwaarde bij functievervulling minus de afschrijving: € 5.803,-.

Verkorting toekomstverwachting

In dit voorbeeld is de schade aan de boom dusdanig ernstig dat de resterende levensduur korter wordt dan mag worden verwacht. We gaan in dit voorbeeld uit van een verkorting van de resterende levensduur van 15 jaar. De boom moet eerder worden vervangen, wat gepaard gaat met een verlies aan geïnvesteerd vermogen. Dit verlies is dan € 2.247,-. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de schadeberekening.

Afschrijving volgens annuïteit

De annuïteitenmethode wordt gehanteerd om het totaal van rente en afschrijving gedurende de gehele looptijd gelijk te houden. In het begin van de looptijd is de rentecomponent hoog en de afschrijvingscomponent laag. Aan het einde van de looptijd is dat andersom.

Bijkomende kosten

De bijkomende kosten zijn in dit voorbeeld niet uitgewerkt. Het zijn onder meer taxatiekosten, beredderingskosten, (herstel van) groeiplaatsinrichting en, onder meer, kosten voor het verhalen van de schade.

Taxatieformulier

Voorbeeld Taxatieformulier