Boomtaxateur

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen
Boomtaxateur.nl

Taxaties

Heeft u schade aan een boom?

Heeft u een schade aan een boom en wilt u weten of het zinvol is om een taxatie uit te laten voeren en wat de kosten daar van zijn? Neem dan contact op met een van onze leden, u kunt een boomtaxateur vinden onder Zoek een Boomtaxateur.

Welkom bij de NVTB

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen

De Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) is een vereniging van gemotiveerde en kritische boomdeskundigen. Sinds 1993 brengen haar leden op een professionele en onafhankelijke wijze schades aan bomen of boomgroepen in beeld, uitgedrukt in geld. Die leden zijn erkende taxateurs en onafhankelijke boomdeskundigen die naast het taxeren ook advies over bomen geven. Ze doen dat voor gemeenten, provincies en overige overheden, voor wegbeheerders, hoveniers en particulieren. Ook verzekeringsmaatschappijen en expertisebureaus weten de weg naar de NVTB te vinden en in besteksteksten behoort de rekenmethode NVTB tot de standaard.

Boomtaxateur.nl

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

©2023 NVTB | Contact | Rekenmodel
Privacy | Website: Vuijst Visuals