Taxeren

Boomschade

Boomschade is de schade die uw boom heeft opgelopen aan delen van de boom door toedoen van een ander. Soms gaat de boom in zijn geheel verloren, maar vaak is er alleen schade aan wortels, stam of takken. Daarnaast kunnen er ook kosten ontstaan.

Als boomeigenaar heeft u recht op een passende schadevergoeding. Om hier aanspraak op te kunnen maken dient de verantwoordelijke partij aansprakelijk te worden gesteld. Oorzaken van boomschade kunnen zijn:

 • een verkeersongeval;
 • slecht uitgevoerde onderhoudswerken (snoeischade, maaischade);
 • vandalisme;
 • clandestiene kap;
 • bouwwerkzaamheden; bronnering
 • aanleg van allerlei nutsvoorzieningen (kabels, riolering, leidingen…);
 • grondophoging c.q. verlaging,
 • wijziging van de grondwaterstand;
 • strooizouten, herbiciden, gaslekken, gesprongen waterleidingen,
 • Aanrijdschade
 • Aanrijdschade
 • Kroonschade
 • Kroonschade door brand
 • Maaischade
 • Stamschade
 • Stamschade
 • Stamschade
 • Stamschade
 • Stamschade
 • Wortelschade
 • Wortelschade
 • Wortelschade
 • Wortelschade
 • Wortelschade
 • Wortelschade door verdichting
 • Schade bij bouwwerkzaamheden

Wat doen boomtaxateurs en wat kunnen ze voor u betekenen?

Een eerste stap is het vaststellen van de schade

De NVTB boomtaxateur neemt de boomgegevens op en verwerkt die in het NVTB rekenmodel. Een accurate opname van de beschadiging, bijbehorende boom- en groeiplaatsgegevens zijn essentieel. Het opnemen van de beschadiging dient door een geregistreerd NVTB boomtaxateur te worden uitgevoerd.

Het vaststellen van de juiste schadesoort(en) en de mate van beschadiging is leidend in de totstandkoming van een juiste berekening. Kennis en ervaring van de bijbehorende boom(soort) en groeiplaatsomstandigheden is daarvoor wenselijk dan wel noodzakelijk.

Voor het bepalen van de compensatie- en vervangingskosten van bomen bestaan in Nederland in beginsel drie taxatiemethoden:

 1. De Marktwaarde c.q. handelswaarde
 2. De Feitelijke vervangingskosten
 3. Het rekenmodel Vervangingskosten.

Bij een waardebepaling (BEA) wordt een keuze gemaakt uit deze methoden, in bovenstaande volgorde.

Met of zonder btw berekenen? Lees meer

Handelswaarde

De handelswaarde van een boom wordt als taxatiemethode toegepast, wanneer er sprake is van bomen met een primair economische gebruiksfunctie, waarvan de financiële handelswaarde bekend is.

Toelichting: bomen die in aanmerking komen voor een taxatie via de handelswaarde, hebben een direct of indirect afleidbare handelswaarde als uitgangspunt. Dit is mogelijk wanneer er sprake is van een prijsovereenkomst voor koop of verkoop. Maar ook wanneer er marktconform een dergelijke koop- of verkoopprijs voor de betrokken boom geldt of kan worden afgeleid.

FEITELIJKE VERVANGINGSKOSTEN VAN EEN VERGELIJKBARE BOOM

De feitelijke vervangingskosten van een vergelijkbare boom wordt als taxatiemethode toegepast wanneer er sprake is van een vervanging door een vergelijkbare boom. De feitelijke vervangingskosten gelden voor bomen met een lokale functie, gekoppeld aan de standplaats, waarbij er geen sprake is van een primair economische gebruiksfunctie.

Toelichting: De feitelijke vervangingskosten van een vergelijkbare boom zijn gebaseerd op offertes of calculaties die aangevraagd c.q. gemaakt worden om de boom op dezelfde locatie door een vergelijkbare boom te vervangen, inclusief alle van toepassing zijnde bijkomende kosten*. Voor het toepassen van de feitelijke vervangingskosten van een vergelijkbare boom moet vervanging van de boom door een vergelijkbare boom boomtechnisch reëel uitvoerbaar zijn. De betreffende boom is door de schade boom- en/of beheertechnisch onherstelbaar beschadigd, waardoor er feitelijk sprake is van een noodzaak tot vervanging.

*treffen verkeersmaatregelen, rooien, voorbereiding plantplaats, aankoop, aanplant, snoei, nazorg en overige kosten.

HET REKENMODEL VERVANGINGSKOSTEN

Wanneer de handelswaarde (1) of feitelijke vervangingskosten van een vergelijkbare boom (2) niet van toepassing zijn, kunnen de vervangingskosten bepaald worden met behulp van het Rekenmodel Vervangingskosten (3).

Het Rekenmodel Vervangingskosten is primair bedoeld voor individueel beheerde bomen of boomgroepen in de openbare ruimte, alsook voor bomen in bijvoorbeeld tuinen en parken waarbij er geen sprake is van een primaire productiefunctie.

De kosten die binnen het Rekenmodel gehanteerd worden, zijn gebaseerd op het reguliere beheer van een individuele boom of boomgroep. In specifiek beheer zoals bijvoorbeeld bij vormbomen, voorzien de gehanteerde kosten niet, maar is het rekenmodel met aangepaste kosten en een aangepaste investeringscurve wel toepasbaar.

Boomtaxateur.nl

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

©2023 NVTB | Contact | Rekenmodel
Privacy | Website: Vuijst Visuals