• Wortelschade
  • Graafschade kabels
  • Graafschade kabels
  • Aanrijdschade
  • Aanrijdschade
  • Wortelschade
  • Rekenmodel NVTB
  • Rekenmodel NVTB
  • Rekenmodel NVTB
  • Gaslekkage Ulmus
  • Zoek een Boomtaxateur

Met of zonder BTW rekenen?

Schadevergoedingen zijn niet aan btw-heffing onderhevig. Er hoeft geen btw betaald te worden over een ontvangen schadevergoeding (en dus ook niet in rekening te worden gebracht). Bij een schadevergoeding is er namelijk geen causaal verband tussen prestatie en vergoeding.

Btw wordt pas verrekend op het moment dat daadwerkelijk facturen voor leveringen of werkzaamheden worden verstuurd of ontvangen. Uiteindelijk is er dan altijd een partij die de btw betaalt. In sommige gevallen vragen verzekeringsmaatschappijen een taxatie die exclusief btw is berekend. Deze vraag is relevant indien de boomeigenaar de btw terug kan vorderen van de belastingdienst. Als algemene regel kan hierbij aangehouden worden dat de boomeigenaar dan over een btw-nummer dient te beschikken. Uitsluitend in die gevallen kan een taxatierapport exclusief btw opgesteld worden. Gemeenten en andere overheden: dat gemeenten gecompenseerd kunnen worden voor btw is niet hetzelfde als een verrekening met de belastingdienst. Het gaat hier uitsluitend om een budgettaire regeling tussen Rijk en gemeente. De algemene regel was dan ook dat schadeberekeningen voor gemeenten en andere overheden inclusief btw worden uitgevoerd.
bron: www.minfin.nl

Voor gemeenten geldt nu een uitzondering: vanaf november 2008 dient er exclusief btw gerekend te worden, met verwijzing naar onderstaand artikel (BCF is het btw-compensatiefonds).

Dossier 'BCF en verzekeringen' gesloten - 28.11.2008

De VNG krijgt de laatste tijd veel vragen over de kwestie rond het btw-compensatiefonds (BCF) en schade-uitkeringen door verzekeraars. Het definitieve VNG-standpunt luidt dat de verzekeraars de btw in principe niet hoeven te vergoeden. De VNG is op basis van nader onderzoek en nader fiscaal advies tot de conclusie gekomen dat de btw-component in een schade in principe niet door verzekeraars hoeft te worden vergoed. Tegelijkertijd heeft de VNG geconcludeerd dat in de uitname uit het gemeentefonds ten onrechte een deel voor btw begrepen in de kosten van schadeherstel van gemeentelijke eigendommen is opgenomen.

Als oplossing voor het probleem waren twee opties mogelijk: aanpassen van de Wet op het BTW-compensatiefonds of het ten onrechte uitgenomen bedrag terugstorten in het gemeentefonds.

Uitruil

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhouding van 9 april 2008 stonden diverse knelpunten rond het btw-compensatiefonds op de agenda. Uiteindelijk zijn de claims hiervoor ingetrokken en als tegenprestatie ziet het Rijk af van een uitname uit het gemeentefonds van € 100 miljoen. Hiermee is het dossier 'btw-compensatiefonds en verzekeren' definitief gesloten.
bron: VNG

Boomtaxateur.nl

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

©2023 NVTB | Contact | Rekenmodel
Privacy | Website: Vuijst Visuals