Kwaliteitskeurmerk

Het lidmaatschap van de NVTB is een kwaliteitskeurmerk. Het garandeert een deskundig advies voor problemen rond bomen. De leden zijn verplicht hun vakkennis actueel te houden en regelmatig het veld in te gaan om taxaties uit te voeren. Verder moeten ze een minimumaantal bijeenkomsten en workshops bijwonen. Eens per twee jaar leggen ze een proeve van bekwaamheid af, de kwaliteitstoets.

Boomtaxateur.nl

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

©2023 NVTB | Contact | Rekenmodel
Privacy | Website: Vuijst Visuals