Uit het leven van een boomtaxateur

Michel de Groot vertelt!


De loopbaan

Sinds 1987 werk ik bij Pius Floris, vestiging Vught - locatie Haaren. Het is een dynamisch en internationaal bedrijf, waardoor je intern veel mogelijkheden hebt om andere werkzaamheden op te pakken en op (inter-nationale) locaties te werken. Toen ik jong was had ik altijd al belangstelling voor het buitengebeuren. Ik ben dan ook begonnen op de middelbare landbouwschool en heb onder andere nog in Canada gewerkt om dat te ervaren. Vervolgens ben ik naar de bosbouwschool in Velp gegaan en uiteindelijk min of meer opgeschoven van bos naar stadsbomen. Binnen het bedrijf worden veel cursussen aangeboden, waarvan ik er toch zeker wel heel wat van heb opgepakt, o.a. ETT. Om NVTB taxateur te worden geldt vooral veel ervaring op- en veel aan zelfstudie doen.

De werkzaamheden

Mijn belangrijkste werkzaamheden bestaan vooral uit werken met bomen: BEA’s en boominventarisaties, NVTB taxaties, bodemanalyses en groeiplaats- en/of verplantingsonderzoeken. Mijn opdrachtgevers zijn voornamelijk projectontwikkelaars, gemeentes, rechtsbijstandsverzekeraars, landgoedeigenaren en ook wel particulieren. Het leuke aan het werk is, de combinatie van buiten en binnen werken en doordat ik voor een groot bedrijf werk, kun je heel veel kennis combineren met de andere vakgebieden ecologie, landscaping, etc.. In dit vak is het dan ook nog zo, dat je vaak op hele mooie plekken komt, met prachtige oude beplantingen en bomen. Het is altijd fijn en goed om te luisteren naar de mensen die op een onderzoekslocatie werken/wonen. Die weten vaak nog precies wat er op het terrein gebeurd is en wat er allemaal speelt.

De werkomstandigheden

Ik werk graag en veel samen met collega’s van de afdeling uitvoering, omdat je gelijk de praktische terugkoppeling van je advieswerk terugziet. In dit vak is goed luisteren en doorvragen heel belangrijk. Analyseren en registreren wat voor jouw onderzoek van belang is. De inbreng van jouw vakkennis is uiteraard cruciaal voor de bo(o)m(en), maar kan soms niet meer relevant zijn/worden door andere ontwikkelingen. Het is altijd goed om vooraf te bedenken wat er nog meer meespeelt en wat op de lange termijn de gevolgen van die variabelen zijn. Essentieel is het ook, om je ervan bewust te zijn dat andere partijen, bijvoorbeeld in rechtszaken, met een heel andere opstelling naar bomen kijken, dan wij - de bomenexperts.

Buitengewoon

Een taxatie leidt helaas vaak tot kap. Gelukkig komt het ook voor dat door het toekennen van een financiële component aan bomen de waardering juist toeneemt, wat leidt tot positievere boom-besluiten. Het mooiste is toch als min of meer “opgegeven” bomen door jouw onderbouwing - financieel, historisch en vaktechnisch- toch mogen blijven. Voorbeeld:door toedoen van een derde waren een aantal lindes onder- en uitgespoeld, waardoor de bomen instabiel geworden waren. De schade liep al snel richting € 30.000,- per boom. Alle voorgestelde maatregelen stuitten op weerstand. Uiteindelijk is het toch gelukt om de neuzen van de betrokken partijen dezelfde kant op te krijgen: De bomen staan er nog en daar doe ik het uiteraard voor!! Brandschades aan bomen hebben mijn volle aandacht: wat is er uiteindelijk aan schade doorgezet of blijft het aan de oppervlakte? Sowieso is het niet verkeerd om eens in de zoveel jaar een rondje “oude taxaties” te rijden om je eigen adviezen nog eens in de tijd tegen het licht te houden.

Download Nieuwsbrief
Boomtaxateur.nl

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

©2023 NVTB | Contact | Rekenmodel
Privacy | Website: Vuijst Visuals